Privacybeleid

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.
Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij raden u aan om ons privacybeleid zorgvuldig door te lezen.
Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met Zus & Zo Keukengerei.

Vertrouwelijkheid

Wij zijn Zus & Zo Keukengerei. Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten.
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn.

  1. u bent bij ons werkzaam;
  2. u solliciteert bij ons of neemt hiertoe contact op.

Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan wij moeten voldoen.

  1. het verwerken van bestellingen, doen leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
  2. het bijhouden van een relatie/klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
  3. het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen.

Social Media

Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet.

Beveiliging

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en onze winkel is beveiligd voor dit doel. Wij hebben onder meer maatregelen getroffen zoals beveiligde verbindingen met versleutelde persoonlijke en financiële gegevens, wachtwoorden e.d.
In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.

Camerabeveiliging

Wij hebben onze winkel voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Wij bewaren de camerabeelden maximaal 1 maand.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen.
Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:

  1. inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
  2. correctie of verwijdering;
  3. bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen met een kopie van uw identiteitsbewijs bij Zus & Zo Keukengerei, Houtstraat 49, 6511JL Nijmegen; e-mail: info@zusenzokeukengerei.nl. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.